101/66 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

กทม 10120 โทรศัพท์ (02) 574 5186 -7