ห้อง Standard

เตียงเดี่ยว 5 ฟุต สำหรับผู้เข้าพัก 2 ท่าน

ราคา 1,000 บาท

ห้อง Deluxe

เตียงเดี่ยว 6 ฟุต สำหรับผู้เข้าพัก 2 ท่าน และเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

ราคา 1,200 บาท

ห้อง Premium

เตียงเดี่ยว 3.5 ฟุต 2 เตียง สำหรับผู้เข้าพัก 2 ท่าน

ราคา 1,400 บาท